THAY MẶT KÍNH LENOVO GIÁ SỈ

Lượt xem: 368

✓ Sử dụng linh kiện chính hãng, nhập mới 100%

✓ Thời gian thay sửa nhanh chóng, cam kết lấy ngay trong ngày

GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH LENOVO TẠI NAM VIET-MOBILE

BẢO HÀNH 1 THÁNG

– khách lẻ vui lòng cộng thêm công tháo ráp

Lenovo tab 3-710 : 350 vnd màn hình  bộ 700k
Lenovo tab yt3-850m : 450 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A606 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A656 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A660 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A650: 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A678 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A688 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A680e : 250 vnd  màn hình  bộ 500k
Lenovo A680 : 250 vnd  màn hình  bộ call
Lenovo A850 : 250 vnd màn hình  bộ 500k
Lenovo A850+ : 250 vnd màn hình  bộ 500k
Lenovo A859: 300 vnd màn hình  bộ 1100k
Lenovo A800 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A800 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A880 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A860  : 300 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A287 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A316 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A318: 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A328 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A319 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A369 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A580 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A590 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A536 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A526 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A320t : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A216 : 250 vnd  màn hình  bộ call
Lenovo A2107 : 400 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A308 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A308t : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A356: 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A376 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A366 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A396 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A500: 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A520: 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A529: 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A7-30: 250 vnd màn hình  bộ 700k
Lenovo A7600 (a10-70) : 300 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A7000  : 250 vnd màn hình  bộ 500k
Lenovo A7000 -A : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A7000 plus : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A6000 : 250 vnd màn hình  bộ 500k
Lenovo A800/706/760/765: 250 vnd màn hình  bộ 700k
Lenovo A820/ S720: 300 vnd màn hình  bộ 600k
Lenovo A1000 tap : 250 vnd  màn hình  bộ call
Lenovo A3300 tab: 250 vnd màn hình  bộ 600k
Lenovo A3500 tab: 250 vnd màn hình  bộ 600k
Lenovo A5000 tab  : 250 vnd màn hình  bộ 650k
Lenovo A5500 tab : 250 vnd màn hình  bộ 650k
Lenovo A2010 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo  tab 3 : 300 vnd màn hình  bộ call
Lenovo B8000  : 900 vnd màn hình  bộ call
Lenovo B6000 : 400 vnd màn hình  bộ 900k
Lenovo P1/P1m : 250 vnd màn hình  bộ 550k
Lenovo P1-A42 : 250 vnd màn hình  bộ 550k
Lenovo P70-A : 250 vnd màn hình  bộ 550k
Lenovo P770: 250 vnd màn hình  bộ 600k
Lenovo P780: 250 vnd màn hình  bộ 600k
Lenovo P700 : 250 vnd  màn hình  bộ 600k
Lenovo S560: 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo S580: 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo S660 : 250 vnd màn hình  bộ 450k
Lenovo S760 : 250 vnd màn hình  bộ 500k
Lenovo S688: 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo S920 : 250 vnd màn hình  bộ 650k
Lenovo S930 : 250 vnd màn hình  bộ 600k
Lenovo S960 : 250 vnd màn hình  bộ 900k
Lenovo S898 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo S8/s8-50  : 300 vnd màn hình  bộ 1000k
Lenovo S9  : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo S60 : 250 vnd màn hình  bộ 500k
Lenovo S60-A : 250 vnd màn hình  bộ 500k
Lenovo S90-A kính: 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo S890/A830D : 250 vnd màn hình  bộ 500k
Lenovo S850  : 250 vnd màn hình  bộ 550k
Lenovo S860 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo S868 : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo S880: 250 vnd màn hình  bộ 550k
Lenovo S899t : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo S820 : 250 vnd  màn hình  bộ 600k
Lenovo S5000 tab : 300 vnd màn hình  bộ call
Lenovo S6000  : 250 vnd màn hình  bộ call
Lenovo K900  : 250 vnd màn hình  bộ 700k
Lenovo K910 : 250 vnd màn hình  bộ 650k
Lenovo K930 : 250 vnd màn hình  bộ 650k
Lenovo K860 : 250 vnd màn hình  bộ 700k
Lenovo K3 note : 250 vnd  màn hình  bộ 550k
Lenovo K5 plus 6020  : 250 vnd  màn hình  bộ 500k
Lenovo K5 note 7020  : 250 vnd  màn hình  bộ 550k
Lenovo K4 note 7010: 250 vnd  màn hình  bộ 600k
Lenovo K50-t5 : 250 vnd màn hình  bộ 600k
Lenovo tab 2(a7-30 A7-10) : 300 vnd màn hình  bộ call
Lenovo yoga tablet : 400 vnd màn hình  bộ call
Lenovo vibe x2 : 300 vnd màn hình  bộ call
Lenovo vibe K5 A6020 : 300 vnd màn hình  bộ 600k
Lenovo  A8-50  : 300 vnd màn hình  bộ call
Lenovo  S8-50 : 400 vnd màn hình  bộ call
Lenovo A2020 vibe v1 : 250 vnd màn hình  bộ call

GIÁ THAY PIN LENOVO CHO CỬA HÀNG

Thay pin Lenovo A606 : 150k
Thay pin Lenovo A656 : 150k
Thay pin Lenovo A660 : 150k
Thay pin Lenovo A650: 150k
Thay pin Lenovo A678 : 150k
Thay pin Lenovo A688 : 150k
Thay pin Lenovo A680e : 150k
Thay pin Lenovo A680 : 150k
Thay pin Lenovo A850 : 150k
Thay pin Lenovo A850+ : 150k
Thay pin Lenovo A859: 150k
Thay pin Lenovo A800 : 150k
Thay pin Lenovo A800 : 150k
Thay pin Lenovo A880 : 150k
Thay pin Lenovo A860  : 150k
Thay pin Lenovo A287 : 150k
Thay pin Lenovo A316 : 150k
Thay pin Lenovo A318: 150k
Thay pin Lenovo A328 : 150k
Thay pin Lenovo A319 : 150k
Thay pin Lenovo A369 : 150k
Thay pin Lenovo A580 : 150k
Thay pin Lenovo A590 : 150k
Thay pin Lenovo A536 : 150k
Thay pin Lenovo A526 : 150k
Thay pin Lenovo A320t : 150k
Thay pin Lenovo A216 : 150k
Thay pin Lenovo A2107 : 150k
Thay pin Lenovo A308 : 150k
Thay pin Lenovo A308t : 150k
Thay pin Lenovo A356: 150k
Thay pin Lenovo A376 : 150k
Thay pin Lenovo A366 : 150k
Thay pin Lenovo A396 : 150k
Thay pin Lenovo A500: 150k
Thay pin Lenovo A520: 150k
Thay pin Lenovo A529: 150k
Thay pin Lenovo A7-30: 150k
Thay pin Lenovo S5000/A7-10: 200k
Thay pin Lenovo A7600 (a10-70) : 250k
Thay pin Lenovo A7000  : 150k
Thay pin Lenovo A7000 -A : 150k
Thay pin Lenovo A7000 plus : 200k
Thay pin Lenovo k3//6020/A6000 : 200k
Thay pin Lenovo A800/706/760/765: 150k
Thay pin Lenovo A820/ S720: 150k
Thay pin Lenovo A1000 tap : 250k
Thay pin Lenovo A3300 tab: 250k
Thay pin Lenovo A3500 tab: 250k
Thay pin Lenovo A5000 tab  : 250k
Thay pin Lenovo A5500 tab : 300k
Thay pin Lenovo A2010 : 150k
Thay pin Lenovo  tab 3 : 150k
Thay pin Lenovo B8000  : 200k
Thay pin Lenovo B6000 : 200k
Thay pin Lenovo P1/P1m : 150k
Thay pin Lenovo P1-A42 : 150k
Thay pin Lenovo P70-A : 150k
Thay pin Lenovo bP1-50 : 280k
Thay pin Lenovo P770: 150k
Thay pin Lenovo P780: 150k
Thay pin Lenovo P700 : 150k
Thay pin Lenovo S560: 150k
Thay pin Lenovo S580: 150k
Thay pin Lenovo S660 : 150k
Thay pinLenovo S760 : 150k
Thay pin Lenovo S688: 150k
Thay pin Lenovo S920 : 150k
Thay pin Lenovo S930 : 150k
Thay pin Lenovo S960 : 150k
Thay pin Lenovo S898 : 150k
Thay pin Lenovo S8/s8-50  : 150k
Thay pin Lenovo S9  : 150k
Thay pin Lenovo S60 : 150k
Thay pin Lenovo S60-A : 150k
Thay pin Lenovo S90-A kính: 150k
Thay pin Lenovo S890/A830D : 150k
Thay pin Lenovo S850  : 150k
Thay pin Lenovo S860 : 150k
Thay pin Lenovo S868 : 150k
Thay pin Lenovo S880: 150k
Thay pin Lenovo S899t : 150k
Thay pin Lenovo S820 : 150k
Thay pin Lenovo S5000 tab : 300k
Thay pin Lenovo S6000  : 150k
Thay pin Lenovo K900  : 150k
Thay pin Lenovo K910 : 150k
Thay pin Lenovo K930 : 150k
Thay pin Lenovo K860 : 150k
Thay pin Lenovo K3 note : 150k
Thay pin Lenovo K4 note 7010: 150k
Thay pin Lenovo K50-t5 : 150k
Thay pin Lenovo tab 2(a7-30 A7-10) : call
Thay pin Lenovo yoga tablet : call
Thay pin Lenovo vibe x2 : 150k
Thay pin Lenovo vibe K5 A6020 : 150k
Thay pin Lenovo  A8-50  : 200k

 

lenovo-k860p700-350530-1412989149

-LINH KIỆN NAM VIỆT 
ĐC 1: 382, 3/2 phường 12 quận 10 tphcm
 Đt: 0906.408.738 – mr kiệt 
Đt:0931.538.168…..0937.90.20.99.

ĐC 2: 895 hồng bàng p9 q6 tphcm
 Đt:0935.567.338.

ĐC 3:1109 hậu giang f11 q6 tphcm
 Đt: 0902.986.836….0903.766.902.

http://iphonenamviet.vn/
http://linhkiennamviet.vn
http://pingiasi.com/

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

368