thay mặt kính, ép cảm ứng, màn hình j7 prime

  1. Thay màn hình mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy J7 Prime

Giá: 250.000đ

Giá call: 0906.408.738 mr Kiệt hỗ trợ kỹ thuật.

khách lẻ vui lòng cộng thêm công tháo ráp.

 Sử dụng linh kiện chính hãng, nhập mới 100%

 Thời gian thay sửa nhanh chóng, cam kết lấy ngay trong ngày

GIÁ THAY KÍNH SAMSUNG TẠI NAM VIET

➡Galaxy Z2 mới : 350 vnd  màn hình  bộ call
➡Galaxy win i8552 : 200 vnd  màn hình  bộ 400k
➡Galaxy inches 9152 : 350 vnd màn hình  bộ 850k
➡Galaxy inches 9200 : 350 vnd màn hình  bộ 900k
➡Galaxy inches 9205 : 350 vnd màn hình n bộ 950k
➡Galaxy dous 8262/8260 cảm ứng : 250 vnd màn hình  bộ 700k
➡Galaxy trend 7560/7562 cảm ứng : 200 vnd màn hình  bộ 550k
➡Galaxy trend plus 7580 : 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Grand 2 G7102 : 300 vnd màn hình  bộ 750k
➡Galaxy Grand 1 9082 : 300 vnd màn hình  bộ 750k
➡Galaxy premier 9260 : 350 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy premier 9250 kinh: 400 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy core plus G350 : 250 vnd màn hình  bộ 900k
➡Galaxy core plus G355 : 300 vnd màn hình  bộ 650k
➡Galaxy G530 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 700k
➡Galaxy G531 kính : 250 vnd màn hình  bộ 600k
➡Galaxy V G313 cảm ứng : 250 vnd màn hình  bộ 550k
➡Galaxy G360 cảm ứng: 250 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy G361 cảm ứng : 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy 6.3 inck 9200/9205 : 400 vnd màn hình  bộ 950k
➡Galaxy 6.3 inck i527 : 400 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy E210 kính: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy E110s  kính : 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy I727  kính: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy I777  kính : 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy I9020 :400 vnd màn hình  bộ 850k
➡Galaxy T959: 200 vnd màn hình  bộ 850k
➡Galaxy i897: 200 vnd màn hình  bộ 850k
➡Galaxy 9070: 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy i997: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy i989: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S1 i9100/ M110s kính: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S1 ép cảm ứng: 300k ép màn hình +50k 
➡Galaxy S2 i9100/M250s kính : 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S2 ép cảm ứng: 300k ép màn hình +50k 
➡Galaxy S3 i9300/ 9301/ 9300t kính: 200 vnd màn hình  bộ 1000k
➡Galaxy S3 t999/ i747/ r513 kính: 200 vnd màn hình  bộ 1000k
➡Galaxy S3 hồng kính: 200 vnd màn hình  bộ 1000k
➡Galaxy S3 mini i8190 kính: 200 vnd màn hình  bộ 1000k
➡Galaxy S3 ép cảm ứng: 300k ép màn hình +50k 
➡Galaxy S4 i9500/i9502/i9505  kính : 200 vnd màn hình  bộ 1400k
➡Galaxy S4 i317/ M919/ E330 kính: 200 vnd màn hình  bộ 1400k
➡ Galaxy S4 xanh dương đỏ kính: 200 vnd màn hình  bộ 1400k
➡Galaxy S4 mini i9190 kính: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S4 ép cảm ứng: 350k ép màn hình +50k 
➡Galaxy S5 đen trắng kính zin: 250 vnd màn hình  bộ 2200k
➡Galaxy S5 glod kính lk  : 250 vnd màn hình  bộ 2200k
➡Galaxy S5 glod kính zin  : 300 vnd màn hình  bộ 2200k
➡Galaxy S5 Mini kính: 250 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S5 Active kính : 400 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S5 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k 
➡Galaxy S6 kính zin: 300 vnd màn hình  bộ zin ép kính 2900k
➡Galaxy S6  edge kính: 800 vnd màn hình  zin ép kính 3750k
➡Galaxy S6  edge plus : 1000 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S6 ép cảm ứng: 450k 
➡Galaxy S7 kính: 400 vnd màn hình bộ 2800k
➡Galaxy S7  edge kính: 800 vnd màn zin ép kính 3650k 
➡Galaxy S7  edge kính: 800 vnd màn hình bộ zin new 4200k 
➡Galaxy S7 ép cảm ứng: 500k 
➡Galaxy S8 kính: 1000 vnd màn hình bộ zin new 4000k 
➡Galaxy S8 plus kính: 1500 vnd màn hình bộ zin new 4300k 
➡Galaxy A3  trắng đen kính : 200 vnd màn hình  bộ 1600k
➡Galaxy A3  hồng bạc kính : 200 vnd màn hình  bộ 1600k
➡Galaxy A3-2016 kính : 250 vnd màn hình  bộ 1700k
➡Galaxy A3-2017 kính : 350 vnd màn hình  bộ 1700k
➡Galaxy A3 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k
➡Galaxy A5 trắng xanh glod kính : 200 vnd màn hình  bộ 2000k
➡Galaxy A5 (A510 / 2016)kính : 300 vnd màn hình  bộ 2600k
➡Galaxy A5 (A510 / 2017)kính : 350 vnd màn hình  bộ 2700k
➡Galaxy A5 loại có lót lk  : 300 vnd màn hình  bộ 950k
➡Galaxy A5-2015 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k 
➡Galaxy A7 trắng xanh glod : 250 vnd màn hình  bộ 2250k
➡Galaxy A7 (A710) 2016 kính : 300 vnd màn hình  bộ 2900k
➡Galaxy A7 (A710) 2017 kính : 400 vnd màn hình  bộ 2450k
➡Galaxy A7 -2015 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k 
➡Galaxy A710 -2016 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k 
➡Galaxy A8 (A800) kính : 300 vnd màn hình  bộ 2900k
➡Galaxy A8 2016(A810) kính : 350 vnd màn hình  bộ 3100k
➡Galaxy A8 ép cảm ứng: 500k ép màn hình +100k 
➡Galaxy A9 (A900) kính : 250 vnd màn hình  bộ 2500k
➡Galaxy A910(a9 pro)kính : 250 vnd màn hình  bộ 2650k
➡Galaxy E5 trắng xanh glod : 200 vnd màn hình  bộ 1850k
➡Galaxy E5 loại có lót lk : 300 vnd màn hình  bộ 1000k
➡Galaxy E5 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k 
➡Galaxy E7 trắng xanh glod : 200 vnd màn hình  bộ 1950k
➡Galaxy E7 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k
➡Galaxy J cam ung: 600 vnd màn hình  bộ 2000k
➡Galaxy J1/J120 (2016)kính: 200 vnd màn hình  bộ  1200k
➡Galaxy J1 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k 
➡Galaxy J2/j200(2016)  kính : 200 vnd màn hình  bộ 1300k
➡Galaxy J2 prime cảm ứng : 250 vnd màn hình  bộ 750k
➡Galaxy J2 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k 
➡Galaxy J3/j320 kính : 200 vnd màn hình  bộ 1400k
➡Galaxy J3/j320 loại có lót: 300 vnd màn hình  bộ 750k
➡Galaxy J3 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k 
➡Galaxy J5 kính: 200 vnd màn hình  bộ 1500k
➡Galaxy J5 loại có lót lk  : 300 vnd màn hình  bộ 750k
➡Galaxy j510(2016) kính: 200 vnd màn hình  bộ zin 1700k
➡Galaxy J510 loại có lót lk : 300 vnd màn hình  bộ lk 900k
➡Galaxy J5 prime  kính: 250 vnd màn hình  bộ 1200k
➡Galaxy J5 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k 
➡Galaxy J7 –2015 kính: 200 vnd màn hình  bộ zin 2000k
➡Galaxy J7 –2015 loại có lót : 300 vnd màn hình  bộ lk 800k
➡Galaxy J7/j710 (2016)kính : 200 vnd màn hình  bộ zin 1600k
➡Galaxy J7/j710 (2016)loại có lót   : call màn hình  bộ lk 1000k
➡Galaxy J7/j710 prime(g610) : 250 vnd màn hình  bộ 1100k
➡Galaxy J7 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k
➡Galaxy J7 prime ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k
➡Galaxy J8 kính : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy J8 ép cảm ứng: 600k ép màn hình +100k 
➡Galaxy one 2 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 650k
➡Galaxy one 5 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 750k
➡Galaxy one 7 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 850k
Galaxy Note 1
➡Note 1 N7000/E160s/E160L : 200 vnd màn hình  bộ 1200k
➡Note 1 E160k/ i9220 : 200 vnd màn hình  bộ 1200k
➡Note 1 hồng xám : 200 vnd màn hình  bộ 1200k
➡Note 1 hồng xám kính zin : 250 vnd màn hình  bộ 1200k
➡ Note 1 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k
➡Note 2 N7100/N7102/E250s : 200 vnd màn hình  bộ 1750k
➡Note 2 n7105/ t889/ i605/ l900 : 200 vnd màn hình  bộ 1750k
➡Note 2 hồng`xám kính zin: 200 vnd màn hình  bộ 1750k
➡ Note 2 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k
Galaxy Note 3
➡Note 3 N9000/N900/N9005 : 250 vnd màn hình  bộ 2200k
➡Note 3 neo N750/N7500/N7502 : 250 vnd màn hình  bộ 2200k
➡Note 3 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k 
➡Note 4 trắng đen : 250 vnd màn hình  bộcall
➡Note 4 hồng,glod : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Note 4 edge : 600 vnd màn hình  bộ call
➡Note 4 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k
➡Note 5 : 300 vnd màn hình bộ 3500k
➡Note 5 kính zin: 400 vnd màn hình bộ 3500k
➡Note 5 ép cảm ứng: 550k ép màn hình +100k
➡Galaxy tap1 p7500/p7510/p7100 : 550 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy tap1 p7300/ p7310 : 550 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 2
➡Galaxy tap 2 p1000/i987/i800/t849/m180s : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy tap 2 p3100/p310/p3110/p3113 : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy tap 2 p5100/p5110/p5115 : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy tap 2 P6200/P6201/P6211/SC-01E : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 3
➡Galaxy Tab 3 p5200 N8000 cảm ứng : 400 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 3 T111/T110/T116 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 700k
➡Galaxy Tab 3 T210/T211 cảm ứng : 350 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 3 T310/T311 cảm ứng : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 4
➡Galaxy Tab 4 T231/T230 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 4 T331/T330/T335 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 4 T321/T320/T325 cảm ứng : 350 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 4 T530/T531 (10.1)cảm ứng : 350 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab P608 : 800 vnd màn hình  bộ 2800k
➡Galaxy Tab 3 P600/P601 : 850 vnd màn hình  bộ 3000k
➡Galaxy Tab A P555,T555 lk: 500 vnd màn hình n bộ 2000k
➡Galaxy Tab A P555,T555 zin: 600 vnd màn hình n bộ 2000k
➡Galaxy Tab A T355/P355 : 450 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab A T550 : 500 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab A T585 : 1000 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab A T285 : 400 vnd màn hình  bộ 1200k
➡Galaxy Tab E T561 : 450 vnd màn hình  bộ 1400k
➡Galaxy Tab Pro 12.2 T900,T905 : 1400 vnd
➡Galaxy Tab Note pro 12.2 P900,P901,P905 : call
➡Galaxy Tab N8000 : 450 vnd
➡Galaxy Tab N5100 cảm ứng (note 8) : 400 vnd màn hình  bộ 1600k
➡Galaxy Tab S T700/T705/T805 : 900 vnd màn hình  bộ 3600k
➡Galaxy Tab S T805 : 900 vnd màn hình  bộ 3400k
➡Galaxy Tab A T715  : 700 vnd màn hình  bộ 2600k
➡Galaxy Tab A T815  : 800 vnd màn hình  bộ 3300k

 Thay Mat Kinh Camera Sau Samsung Cho Cửa Hàng

Kính Camera sau Samsung A300 giá 120.000đ
Kính Camera sau Samsung A500 giá 120.000đ
Kính Camera sau Samsung A700 giá 120.000đ

Kính Camera sau Samsung A310 giá 120.000đ
Kính Camera sau Samsung A510 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung A710 giá 150.000đ

Kính Camera sau Samsung S6 giá 120.000đ
Kính Camera sau Samsung S6 Edge 120.000đ

Kính Camera sau Samsung Note 3 giá 100.000đ
Kính Camera sau Samsung Note 4 giá 100.000đ

Kính Camera sau Samsung Note 5 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung S6 Edge Plus giá 150.000đ

Kính Camera sau Samsung S7 giá 200.000đ
Kính Camera sau Samsung S7 Edge giá 200.000đ

Kính Camera sau Samsung Note 1 giá 50.000đ
Kính Camera sau Samsung Note 2 giá 50.000đ

Kính Camera sau Samsung J 500 giá 70.000đ
Kính Camera sau Samsung J700 giá 70.000đ

Kính Camera sau Samsung J510 giá 130.000đ
Kính Camera sau Samsung J710 giá 130.000đ

Kính Camera sau Samsung J7 Prime G610 giá 150.000đ

Kính Camera sau Samsung T231 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung T331 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung T531 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung T705 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung T805 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung P601 giá 150.000đ

Kính Camera sau Samsung N5100 giá 100.000đ
Kính Camera sau Samsung N8000 giá 100.000đ
Kính Camera sau Samsung P7500 giá 100.000đ

GIÁ THAY PIN CHO CỮA HÀNG TẠI NAM VIỆT MOBILE

➡Thay pin Galaxy Z2 mới : 250k
➡Thay pin Galaxy win i8552 : 100k
➡Thay pin Galaxy inches 9152 : 200k
➡Thay pin Galaxy inches 9200 : 200k
➡Thay pin Galaxy inches 9205 : 200k
➡Thay pin Galaxy dous 8262/8260 cảm ứng : 150k
➡Thay pin Galaxy trend 7560/7562 cảm ứng : 100k
➡Thay pin Galaxy trend plus 7580 : 100k
➡Thay pin Galaxy Grand 2 G7102 : 150k
➡Thay pin Galaxy Grand 1 9082 : 200k
➡Thay pin Galaxy premier 9260 : 200k
➡Thay pin Galaxy premier 9250 : 200k
➡Thay pin Galaxy core plus G350 : 150k
➡Thay pin Galaxy core plus G355 : 150k
➡Thay pin Galaxy G530  : 150k
➡Thay pin Galaxy G531  : 150k
➡Thay pin Galaxy V G313  : 150k
➡Thay pin Galaxy G360 : 150k
➡Thay pin Galaxy G361  : 150k
➡Thay pin Galaxy 6.3 inck 9200/9205 : 200k
➡Thay pin Galaxy 6.3 inck i527 : 200k
➡Thay pin Galaxy E210 : 150k
➡Thay pin Galaxy E110s   : 150k
➡Thay pin Galaxy I727  : 200k
➡Thay pin Galaxy I777   : 200k
➡Thay pin Galaxy I9020 :200k
➡Thay pin Galaxy T959: 200k
➡Thay pin Galaxy i897: 200k
➡Thay pin Thay pin Galaxy 9070: 200k
➡Thay pin Galaxy i997: 200k
➡Thay pin Galaxy i989: 200k
➡Thay pin Galaxy S1 i9100/ M110s : 100k
➡Thay pin Galaxy S2 i9100/M250s  : 100k
➡Thay pin Galaxy S3 hồng : 120k
➡Thay pin Galaxy S3 mini i8190 : 120k
➡Thay pin Galaxy S4 i9500/i9502/i9505   : 150k
➡Thay pin Galaxy S4 mini i9190 : 100k
➡Thay pin Galaxy S5 : 150k
➡Thay pin Galaxy S5 Active  : 200k
➡Thay pin Galaxy S5 Mini : 250k
➡Thay pin Galaxy S6 kính zin: 200k
➡Thay pin Galaxy S6  edge : 200k
➡Thay pin Galaxy S6  edge plus : 200k
➡Thay pin Galaxy S7 : 200k
➡Thay pin Galaxy S7  edge : 200k 
➡Thay pin Galaxy A3   : 200k
➡Thay pin Galaxy A3   : 200k
➡Thay pin Galaxy A3-2016  : 250k
➡Thay pin Galaxy A3-2017  : 250k
➡Thay pin Galaxy A5  : 200k
➡Thay pin Galaxy A5 (A510 / 2016) : 250k
➡Thay pin Galaxy A5 (A510 / 2017) : 250k
➡Thay pin Galaxy A7  : 200k
➡Thay pin Galaxy A7 (A710) 2016  : 250k
➡Thay pin Galaxy A7 (A710) 2017  : 200k
➡Thay pin Galaxy A8 (A800)  : 200k
➡Thay pin Galaxy A9 (A900)  : 200k
➡Thay pin Galaxy A910(a9 pro) : 200k
➡Thay pin Galaxy E5  : 200k
➡Thay pin Galaxy E7  : 200k
➡Thay pin Galaxy J : 200k
➡Thay pin Galaxy J1/J120 (2016): 200k
➡Thay pin Galaxy J2/j200(2016)   : 200k
➡Thay pin Galaxy J2 prime  : 200k
➡Thay pin Galaxy J3/j320  : 200k
➡Thay pin Galaxy J5 : 200k
➡Thay pin Galaxy J5/j510(2016) : 200k
➡Thay pin Galaxy J5 prime  : 200k
➡Thay pin Galaxy J7 –2015 : 200k
➡Thay pin Galaxy J7/j710 (2016) : 200k
➡Thay pin Galaxy J7/j710 prime(g610) : 200k
➡Thay pin Galaxy J8  : 200k
➡Thay pin Galaxy one 2  : 150k
➡Thay pin Galaxy one 5  : 200k
➡Thay pin Galaxy one 7  : 200k
➡Thay pin Note 1 N7000/E160s/E160L : 150k
➡Thay pin Note 2 N7100/N7102/E250s : 150k
➡Thay pin Note 3 N9000/N900/N9005 : 250k
➡Thay pin Note 4 : 250k
➡Thay pin Note 5  : 250k
➡Thay pin Galaxy tap1 p7500/p7510/p7100 : 250k
➡Thay pin Galaxy tap 2 p1000/i987/i800/t849/m180s : 250k
➡Thay pin Galaxy tap 2 P6200/P6201/P6211/SC-01E : 250k
➡Thay pin Galaxy Tab 3 p5200 N8000 cảm ứng : 250k
➡Thay pin Galaxy Tab 4 T331/T330/T335 cảm ứng : 200k
➡Thay pin Galaxy Tab P608 : 250k
➡Thay pin Galaxy Tab 3 P600/P601 : 250k
➡Thay pin Galaxy Tab A P555,T555 : 200k
➡Thay pin Galaxy Tab A T355/P355 : 250k
➡Thay pin Galaxy Tab A T550 : 200k
➡Thay pin Galaxy Tab A T585 : 200k
➡Thay pin Galaxy Tab A T285 : 200k
➡Thay pin Galaxy Tab E T561 : 250k
➡Thay pin Galaxy Tab Pro 12.2 T900,T905 : 300k
➡Thay pin Galaxy Tab Note pro 12.2 P900,P901,P905 : 250k
➡Thay pin Galaxy Tab N8000 : 250k
➡Thay pin Galaxy Tab N5100 cảm ứng (note 8) : 200k
➡Thay pin Galaxy Tab S T700/T705/T805 : 200k
➡Thay pin Galaxy Tab S T805 : 200k
➡Thay pin Galaxy Tab A T715  : 250k
➡Thay pin Galaxy Tab A T815  : 200k

Thay-mat-kinh-Samsung

Hệ thống cửa hàng Nam Việt Mobile:
– Đ/c 1 : 382 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TPHCM
ĐT zalo : 0906.408.738 – Mr. Kiệt.
Nhân viên bán hàng: 0931.538.168… 0937.90.20.99
– Đ/c 2: 895 hồng bàng phường 9 Quận 6,TPHCM
sdt : 0935.567.338.
– Đ/c 3 : 1019 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TPHCM
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

254