THAY MẶT KÍNH HUAWEI GIÁ SỈ -> Nam Việt Mobile


Thay Mặt Kính HUAWEI giá sỉ

 

Thay mặt kính Huawei Nova giá : 350k 
Thay màn hình Huawei Nova giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Nova giá : Call

Thay pin Huawei Nova giá : Call 
Thay cảm ứng Huawei Nova 2 giá : 250k
Thay màn hình Huawei Nova 2 giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Nova 2 giá : Call

Thay pin Huawei Nova 2 giá : Call 

 

Thay cảm ứng Huawei Nova 2i / RNE-L22 giá : 300k
Thay màn hình Huawei Nova giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Nova giá : Call

Thay pin Huawei Nova giá : Call

 

Thay mặt kính Huawei Nova 3 giá : 250k 
Thay màn hình Huawei Nova 3 giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Nova 3 giá : Call

Thay pin Huawei Nova 3 giá : Call

 

Thay mặt kính Huawei Nova 3i giá : 250k 
Thay màn hình Huawei Nova 3i giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Nova 3i giá : Call

Thay pin Huawei Nova 3i giá : Call

 

Thay mặt kính Huawei Nova 2 Plus giá : 250k 
Thay màn hình Huawei Nova 2 Plus giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Nova 2 Plus giá : Call

Thay pin Huawei Nova 2 Plus giá : Call

 

Thay cảm ứng Huawei Nova 3E / P20 Lite giá : 350k 
Thay màn hình Huawei Nova 3E / P20 Lite giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Nova 3E / P20 Lite giá : Call

Thay pin Huawei Nova 3E / P20 Lite giá : Call

 

Thay mặt kính Huawei Nova 4 2018 giá : 300k 
Thay màn hình Huawei Nova 4 2018 giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Nova 4 2018 giá : Cal

Thay pin Huawei Nova 4 2018 giá : Call

 

Thay mặt kính Huawei Nova 5 giá : Call 
Thay màn hình Huawei Nova 5 giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Nova 5 giá : Call

Thay pin Huawei Nova 5 giá : Call

 

Thay mặt kính Huawei Nova 5i giá : Call 
Thay màn hình Huawei Nova 5i giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Nova 5i giá : Call

Thay pin Huawei Nova 5i giá : Call
Thay mặt kính Huawei Nova 5T giá : Call 
Thay màn hình Huawei Nova 5T giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Nova 5T giá : Call

Thay pin Huawei Nova 5T giá : Call

 

Thay mặt kính Huawei Nova 7i giá : 300k 
Thay màn hình Huawei Nova 7i giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Nova 7i giá : Call

Thay pin Huawei Nova 7i giá : Call

 

Thay mặt kính Huawei Honor View 20 2018 / Honor V20 2018 giá : Call
Thay màn hình Huawei Honor View 20 2018 / Honor V20 2018 giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor View 20 2018 / Honor V20 2018 giá : Call

Thay pin HuaweiHonor View 20 2018 / Honor V20 2018 giá : Call

 

Thay mặt kính Huawei Honor Play giá : 300k
Thay màn hình Huawei Honor Play giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor Play giá : Call

Thay pin Huawei Honor Play giá : Call

 

Thay mặt kính Huawei Honor V20 giá : 300k
Thay màn hình Huawei Honor V20 giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor V20 giá : Call

Thay pin Huawei Honor V20 giá : Call

 

Thay cảm ứng Huawei Honor 4X giá : 300k 
Thay màn hình Huawei Honor 4X giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor 4X giá : Call

Thay pin Huawei Honor 4X giá : Call

 

Thay cảm ứng Huawei Honor 4C / G Play Mini giá : 300k 
Thay màn hình Huawei Honor 4C/ G Play Mini giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor 4C / G Play Mini giá : Call

Thay pin Huawei Honor 4C / G Play Mini giá : Call

 

Thay cảm ứng Huawei Honor 7A giá : Call 
Thay màn hình Huawei Honor 7A giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor 7A giá : Call

Thay pin Huawei Honor 7A giá : Call

 

Thay cảm ứng Huawei Honor 7c giá : Call 
Thay màn hình Huawei Honor 7c giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor 7c giá : Call

Thay pin Huawei Honor 7c giá : Call

 

Thay cảm ứng Huawei Honor 7s / Honor Play 7 giá : Call 
Thay màn hình Huawei Honor 7s / Honor Play 7 giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor 7s / Honor Play giá : Call

Thay pin Huawei Honor 7s / Honor Play giá : Call

 

Thay cảm ứng Huawei Honor 7x giá : Call 
Thay màn hình Huawei Honor 7x giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor 7x giá : Call

Thay pin Huawei Honor 7x giá : Call

 

Thay cảm ứng Huawei Honor 8 giá : 250k 
Thay màn hình Huawei Honor 8 giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor 8 giá : Call

Thay pin Huawei Honor 8 giá : Call
Thay cảm ứng Huawei Honor 8A giá : Call
Thay màn hình Huawei Honor 8A giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor 8A giá : Call

Thay pin Huawei Honor 8A giá : Call

 

Thay mặt kính Huawei Honor 8c giá : 300k
Thay màn hình Huawei Honor 8c giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor 8c giá : Call

Thay pin Huawei Honor 8c giá : Call

 

Thay cảm ứng Huawei Honor 8X/ View 10 Lite giá : 300k
Thay màn hình Huawei Honor 8X / View 10 Lite giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor 8X / View 10 Lite giá : Call

Thay pin Huawei Honor 8x / View 10 Lite  giá : Call

 

Thay cảm ứng Huawei Honor 8 Pro giá : Call
Thay màn hình Huawei Honor 8 Pro giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor 8 Pro giá : Call

Thay pin Huawei Honor 8 Pro giá : Call

 

Thay cảm ứng Huawei Honor 9 Lite giá : 300k  
Thay màn hình Huawei Honor 9 Lite giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor 9 Lite giá : Call

Thay pin Huawei Honor 9 Lite giá : Call

 

Thay cảm ứng Huawei Honor 9i giá : 350k 
Thay màn hình Huawei Honor 9i giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor 9i giá : Call

Thay pin Huawei Honor 9i giá : Call

 

Thay cảm ứng Huawei Honor 10 (Không vân tay) giá : 350k 
Thay màn hình Huawei Honor 10 (Không vân tay) giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor 10 (Không vân tay) giá : Call

Thay pin Huawei Honor 10 (Không vân tay ) giá : Call

 

Thay cảm ứng Huawei Honor 10 (Có vân tay) giá : Call 
Thay màn hình Huawei Honor 10 (Có vân tay) giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor 10 (Có vân tay) giá : Call

Thay pin Huawei Honor 10 (Có vân tay) giá : Call

 

Thay mặt kính Huawei Honor 10 Lite giá : 300k  
Thay màn hình Huawei Honor 10 Lite giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor 10 Lite giá : Call

Thay pin Huawei Honor 10 Lite giá : Call

 

Thay mặt kính Huawei Honor 20 2019 / YAL-AL00/YAL-TL00 / YAL-L21  giá : 300k 
Thay màn hình Huawei Honor 20 2019 / YAL-AL00 /YAL-TL00 / YAL-L21 giá : Call

Thay vỏ bộ HuaweiHonor 20 2019 / YAL-AL00/ YAL-TL00 / YAL-L21  giá : Call

Thay pin HuaweiHonor 20 2019 / YAL-AL00/ YAL-TL00 / YAL-L21  giá : Call

 

Thay mặt kính Huawei Honor 20 Pro 2019 giá : 300k  
Thay màn hình Huawei Honor 20 Pro 2019 giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Honor 20 Pro 2019 giá : Call

Thay pin Huawei Honor 20 Pro 2019 giá : Call

 

Thay cảm ứng Huawei GR5(2015)/ KII-L21 giá : 300k  
Thay màn hình Huawei GR5(2015)/ KII-L21 giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei GR5(2015)/ KII-L21giá : Call

Thay pin HuaweiGR5(2015)/ KII-L21 giá : Call

 

Thay cảm ứng Huawei GR5(2017)/ BLL-L22 giá : 300k
Thay màn hình Huawei GR5(2017)/ BLL-L22 giá : Call

Thay vỏ bộ HuaweiGR5(2017)/ BLL-L22 giá : Call

Thay pin HuaweiGR5(2017)/ BLL-L22 giá : Call

 

Thay cảm ứng HuaweiGR5 mini/ MNO L31 giá : 300k
Thay màn hình Huawei GR5 mini/ MNO L31 giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei GR5 mini/ MNO L31 giá : Call

Thay pin Huawei GR5 mini/ MNO L31giá : Call

 

Thay cảm ứng Huawei Y5 (2017)  giá : 350k  
Thay màn hình Huawei Y5 (2017) giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Y5 (2017) giá : Call

Thay pin Huawei Y5 (2017) giá : Call

 

Thay cảm ứng Huawei Y7 (2017)  giá : 350k  
Thay màn hình Huawei Y7 (2017) giá : Call

Thay vỏ bộ Huawei Y7 (2017) giá : Call

Thay pin Huawei Y7 (2017) giá : Call

Huawei mate 20 pro kính: 1400 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei p30 lire kính: 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei p30 kính: 700 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei p30 pro kính: 1700 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei p20 pro kính: 1200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei honor 6 plus/ honor 6x kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei honor play/ cor-l29 kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei honor 7 kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei 7x cảm ứng : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei honor 8 kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei honor 8x kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei honor 9 / aL00 kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei meta 10 lite kính : 250 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei honor 5a : 250 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei y9 pro-2018 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei y9-2019 kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei y7/ y7 pro-2019: 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei y7 pro-2018/ honor 7c : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei y6/ honor 4a/slc-u31: 150 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei i3/ y3-2017 : 150 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei t1-a21L: 350 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei p8 lite / ale-l21 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei G740/ honor 3c : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei p9 lite/ ld-21 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei honor v9 kính: 200k vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei p20 kính: 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei p20 pro kính: 1200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei p10 kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei p10 plus :call màn hình nguyên bộ call
Huawei honor 4x cảm ứng: 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei nova 2i cam ung: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei u20 : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei honor 5c/ gr5 mini : 150k màn hình nguyên bộ call

Huawei nova 4 kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei p9 plus kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei p9 lite kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei p9 eva-l19 kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei p6/ p6 pro kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei nova 3 kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei nova 2 kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei y5-2017 kính : 150k màn hình nguyên bộ call

Huawei nova 3i/ lx2 kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei nova 2 plus kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei t2-7.0 kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei y7 prime-l21a kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei y6 prime/ y6 pro/ honor 7a : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei y3-2017/ cro-u00 cảm ứng : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei cpn-l09/ m3 8.0/ m3 lite : 350 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei bg2-u01/ t3-701 kính: 200k màn hình nguyên bộ 600k

Huawei t3-10/ K0b-l09 8in cảm ứng : 350k màn hình nguyên bộ call
Huawei t3-10/ ags-l09 cảm ứng : 350k màn hình nguyên bộ call
Huawei Y7 pro cảm ứng : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y7 prime kính : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei mate 10 kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei mate 9 mha-l29 kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei mate 8 kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei mate 7 : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei tab 2 7.0 ple 701 : 250k màn hình nguyên bộ call

Huawei Y3ii / y311 lua u22 3g cảm ứng : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y3ii / y311 lua u22 4g cảm ứng : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y511 / y5ii CUNM 29 : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y6ii/ y611- l21 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei Y6/y6ii (scl u31) : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei Y6 pro kính : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei G6 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei G7 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei G8 rio-L01/ g7 plus : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei G6-U10 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei G7-U10 : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y51 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y541 : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y530 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y300 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y200 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y625 : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y610 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei G3 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei G610 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei G630 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei G660 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei G700 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei c199 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P6 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P7 kính : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P7 cảm ứng : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P8 kính : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P8 max kính: 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P9 kính: 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P9 / l31 kính: 200vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P9 / l31 cảm ứng: 250vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P10 cảm ứng : 250vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P30/ p30 lite kính : 200vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P30 pro kinh : 1800vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei HONOR 4C : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei nova 4x cảm ứng : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei honor 5x cảm ứng: 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei S8-701: 250 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei S7-601 : 300 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei mate 20 pro kính: 1400 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei p30 lire kính: 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei p30 kính: 700 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei p30 pro kính: 1700 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei p20 pro kính: 1200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei honor 6 plus/ honor 6x kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei honor play/ cor-l29 kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei honor 7 kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei 7x cảm ứng : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei honor 8 kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei honor 8x kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei honor 9 / aL00 kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei meta 10 lite kính : 250 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei honor 5a : 250 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei y9 pro-2018 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei y9-2019 kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei y7/ y7 pro-2019: 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei y7 pro-2018/ honor 7c : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei y6/ honor 4a/slc-u31: 150 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei i3/ y3-2017 : 150 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei t1-a21L: 350 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei p8 lite / ale-l21 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei G740/ honor 3c : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei p9 lite/ ld-21 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei honor v9 kính: 200k vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei p20 kính: 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei p20 pro kính: 1200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei p10 kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei p10 plus :call màn hình nguyên bộ call
Huawei honor 4x cảm ứng: 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei nova 2i cam ung: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei u20 : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei honor 5c/ gr5 mini : 150k màn hình nguyên bộ call

Huawei nova 4 kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei p9 plus kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei p9 lite kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei p9 eva-l19 kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei p6/ p6 pro kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei nova 3 kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei nova 2 kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei y5-2017 kính : 150k màn hình nguyên bộ call

Huawei nova 3i/ lx2 kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei nova 2 plus kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei t2-7.0 kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei y7 prime-l21a kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei y6 prime/ y6 pro/ honor 7a : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei y3-2017/ cro-u00 cảm ứng : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei cpn-l09/ m3 8.0/ m3 lite : 350 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei bg2-u01/ t3-701 kính: 200k màn hình nguyên bộ 600k

Huawei t3-10/ K0b-l09 8in cảm ứng : 350k màn hình nguyên bộ call
Huawei t3-10/ ags-l09 cảm ứng : 350k màn hình nguyên bộ call
Huawei Y7 pro cảm ứng : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y7 prime kính : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei mate 10 kính : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei mate 9 mha-l29 kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei mate 8 kính: 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei mate 7 : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei tab 2 7.0 ple 701 : 250k màn hình nguyên bộ call

Huawei Y3ii / y311 lua u22 3g cảm ứng : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y3ii / y311 lua u22 4g cảm ứng : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y511 / y5ii CUNM 29 : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y6ii/ y611- l21 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei Y6/y6ii (scl u31) : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei Y6 pro kính : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei G6 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei G7 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call

Huawei G8 rio-L01/ g7 plus : 200k màn hình nguyên bộ call

Huawei G6-U10 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei G7-U10 : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y51 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y541 : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y530 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y300 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y200 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y625 : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y610 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei G3 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei G610 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei G630 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei G660 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei G700 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei c199 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P6 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P7 kính : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P7 cảm ứng : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P8 kính : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P8 max kính: 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P9 kính: 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P9 / l31 kính: 200vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P9 / l31 cảm ứng: 250vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P10 cảm ứng : 250vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P30/ p30 lite kính : 200vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P30 pro kinh : 1800vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei HONOR 4C : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei nova 4x cảm ứng : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei honor 5x cảm ứng: 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei S8-701: 250 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei S7-601 : 300 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei S7-701 : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei S7-721U : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei S7-931 : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei GR5 KII-L21 : 200k màn hình nguyên bộ call
Huawei GR5-2017 KII-L22 : 200k màn hình nguyên bộ call
Huawei GR5 KII-L31 mini : 200k màn hình nguyên bộ call
Huawei T1-701U kính: 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei T1-701U cảm ứng: 250 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei T1-21AL : 300vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei T3-701 kính : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y7 prime/Y7 pro 2017 kính : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei nova 3e cảm ứng : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei 3x cảm ứng : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei y5-2017 cảm ứng : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei M2-801l cảm ứng : 350 vnd màn hình nguyên bộ call
THAY PIN HUAWEI GIÁ SỈ CHO CỮA HÀNG
Thay pin Huawei G8-g7 plus : 250k

Thay pin Huawei Y6ii : 200k

Thay pin Huawei Y5ii : 150k

Thay pin Huawei Y6 (scl u31) : 160k

Thay pin Huawei Y6 pro : 250k

Thay pin Huawei G6 : 200k

Thay pin Huawei G7 : 200k

Thay pin Huawei G8 rio-L01 : 200kk

Thay pin Huawei G6-U10 : 200k
Thay pin Huawei G7-U10 : 200k
Thay pin Huawei Y51 : 150k
Thay pin Huawei Y511 : 150k
Thay pin Huawei Y541 : 150k
Thay pin Huawei Y530 : 150k
Thay pin Huawei Y300 : 150k
Thay pin Huawei Y200 : 150k
Thay pin Huawei Y625 : 150k
Thay pin Huawei Y610 : 150k
Thay pin Huawei G3 :150k
Thay pin Huawei G610 : 150k
Thay pin Huawei G630 : 150k
Thay pin Huawei G700 : 150k
Thay pin Huawei P6 : 150k
Thay pin Huawei p7 : 200k
Thay pin Huawei P8 cảm ứng : 150k
Thay pin Huawei P8 max kính: 150k
Thay pin Huawei P9 :250k
Thay pin Huawei p10 : 250k
Thay pin Huawei HONOR 4C : 150k
Thay pin Huawei T1-701U kính: 280k
Thay pin Huawei S8-701: 250k
Thay pin Huawei S7-601 : 250k
Thay pin Huawei S7-701 : 250k
Thay pin Huawei S7-721U : 250k
Thay pin Huawei GR5 KII-L21 : 150k
Thay pin Huawei Y5II CUNM 29 : 150k
Thay pin Huawei T1-21AL : 250k
Thay pin Huawei S7-931 : 250k
Thay pin Huawei mate 7 : 250k
Thay pin Huawei mate 8 : 250k
Thay pin Huawei mate 9 : 250k
Thay pin Huawei mate 10 : 250k
Thay pin Huawei Y7 prime/Y7 pro : 200k
Thay pin Huawei nova 2i : 200k
Thay pin Huawei 3e : 200k
Thay pin Huawei i3/ y3 : 200k
Thay pin Huawei T3-701 : 250k
Thay pin Huawei T3-10 : 250k
***** HỆ THỐNG LINH KIỆN NAM VIỆT MOBILE *****

Địa chỉ: 565 Đường 3-2, P.8, Q. 10, TP.HCM

Hotline: 0906408738 – 0935567338
Bán hàng: 0931538168 – 0937902099

iphonenamviet.vn
thayepkinhnamviet.com
linhkiennamviet.vn

 

Vietcombank : 0501000004669
Sacombank : 060029470513
Agribank : 1903206055597
Chủ tài khoản : Lê Tấn