THAY MẶT KÍNH HUAWEI GIÁ SỈ -> Nam Việt Mobile


BẢO HÀNH 1 THÁNG

Huawei mate 20 pro kính: 1400 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei p30 lire kính: 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei p30 kính: 700 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei p30 pro kính: 1700 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei p20 pro kính: 1200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei honor 6 plus/ honor 6x kính : 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei honor play/ cor-l29 kính : 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei honor 7 kính : 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei 7x cảm ứng : 250 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei honor 8 kính: 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei honor 8x kính: 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei honor 9 / aL00 kính: 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei meta 10 lite kính : 250 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei honor 5a : 250 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei y9 pro-2018 : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei y9-2019 kính: 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei y7/ y7 pro-2019: 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei y7 pro-2018/ honor 7c : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei y6/ honor 4a/slc-u31: 150 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei i3/ y3-2017 : 150 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei t1-a21L: 350 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei p8 lite / ale-l21 : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei G740/ honor 3c : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei p9 lite/ ld-21 : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei honor v9 kính: 200k vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei p20 kính: 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei p20 pro kính: 1200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei p10 kính : 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei p10 plus :call màn hình nguyên bộ call
Huawei honor 4x cảm ứng: 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei nova 2i cam ung: 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei u20 : 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei honor 5c/ gr5 mini : 150k  màn hình nguyên bộ call
Huawei nova 4 kính : 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei p9 plus kính : 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei p9 lite kính : 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei p9 eva-l19 kính: 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei p6/ p6 pro kính : 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei nova 3 kính : 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei nova 2 kính : 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei y5-2017 kính : 150k  màn hình nguyên bộ call
Huawei nova 3i/ lx2 kính: 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei nova 2 plus kính: 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei t2-7.0 kính: 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei y7 prime-l21a kính: 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei y6 prime/ y6 pro/ honor 7a : 250 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei y3-2017/ cro-u00 cảm ứng : 250 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei cpn-l09/ m3 8.0/ m3 lite : 350 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei bg2-u01/ t3-701 kính: 200k  màn hình nguyên bộ 600k
Huawei t3-10/ K0b-l09 8in cảm ứng  : 350k màn hình nguyên bộ call
Huawei  t3-10/ ags-l09 cảm ứng  : 350k  màn hình nguyên bộ call
Huawei Y7 pro cảm ứng  : 250 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei Y7 prime kính  : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei mate 10 kính : 200k màn hình nguyên bộ call
Huawei mate 9 mha-l29 kính: 200k màn hình nguyên bộ call
Huawei mate 8 kính: 200k màn hình nguyên bộ call
Huawei mate 7 : 200k màn hình nguyên bộ call
Huawei tab 2 7.0 ple 701 : 250k  màn hình nguyên bộ call
Huawei Y3ii / y311 lua u22 3g cảm ứng : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y3ii / y311 lua u22 4g cảm ứng : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y511 / y5ii CUNM 29  : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y6ii/ y611- l21 : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei Y6/y6ii (scl u31)  : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei Y6 pro kính  : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei G6 : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei G7 : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei G8 rio-L01/ g7 plus : 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei G6-U10 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei G7-U10 : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y51 : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y541 : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei Y530 : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei Y300 : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei Y200 : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei Y625 : 150 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei Y610 : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei G3 : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei G610 : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei G630 : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei G660 : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei G700 : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei c199 : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei P6 : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei P7 kính : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei P7 cảm ứng : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei P8 kính : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei P8 max kính: 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei P9 kính: 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei P9 / l31 kính: 200vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P9 / l31 cảm ứng: 250vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P10 cảm ứng : 250vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P30/ p30 lite kính  : 200vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei P30 pro kinh  : 1800vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei HONOR 4C : 150 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei nova 4x cảm ứng  : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei honor 5x cảm ứng: 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei S8-701: 250 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei S7-601 : 300 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei S7-701 : 250 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei S7-721U  : 250 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei S7-931  : 250 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei GR5 KII-L21  : 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei GR5-2017 KII-L22  : 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei GR5 KII-L31 mini  : 200k  màn hình nguyên bộ call
Huawei T1-701U kính: 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei T1-701U cảm ứng: 250 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei T1-21AL  : 300vnd màn hình nguyên bộ call
Huawei T3-701 kính  : 250 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei Y7 prime/Y7 pro 2017 kính  : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei nova 3e cảm ứng  : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei  3x cảm ứng  : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei y5-2017 cảm ứng : 200 vnd  màn hình nguyên bộ call
Huawei M2-801l cảm ứng : 350 vnd  màn hình nguyên bộ call

THAY PIN HUAWEI GIÁ SỈ CHO CỮA HÀNG 

Thay pin Huawei G8-g7 plus : 250k
Thay pin Huawei Y6ii : 200k
Thay pin Huawei Y5ii : 150k
Thay pin Huawei Y6 (scl u31) : 160k
Thay pin Huawei Y6 pro : 250k
Thay pin Huawei G6 : 200k
Thay pin Huawei G7  : 200k
Thay pin Huawei G8 rio-L01   : 200kk
Thay pin Huawei G6-U10 : 200k
Thay pin Huawei G7-U10 : 200k
Thay pin Huawei Y51 : 150k
Thay pin Huawei Y511 : 150k
Thay pin Huawei Y541 : 150k
Thay pin Huawei Y530 : 150k
Thay pin Huawei Y300 : 150k
Thay pin Huawei Y200 : 150k
Thay pin Huawei Y625 : 150k
Thay pin Huawei Y610 : 150k
Thay pin Huawei G3 :150k
Thay pin Huawei G610 : 150k
Thay pin Huawei G630 : 150k
Thay pin Huawei G700 : 150k
Thay pin Huawei P6 : 150k
Thay pin Huawei p7  : 200k
Thay pin Huawei P8 cảm ứng : 150k
Thay pin Huawei P8 max kính: 150k
Thay pin Huawei P9 :250k
Thay pin Huawei p10  : 250k
Thay pin Huawei HONOR 4C : 150k
Thay pin Huawei T1-701U kính: 280k
Thay pin Huawei S8-701: 250k
Thay pin Huawei S7-601 : 250k
Thay pin Huawei S7-701 : 250k
Thay pin Huawei S7-721U  : 250k
Thay pin Huawei GR5 KII-L21  : 150k
Thay pin Huawei Y5II CUNM 29  : 150k
Thay pin Huawei T1-21AL  : 250k
Thay pin Huawei S7-931  : 250k
Thay pin Huawei mate 7  : 250k
Thay pin Huawei mate 8  : 250k
Thay pin Huawei mate 9  : 250k
Thay pin Huawei mate 10  : 250k
Thay pin Huawei Y7 prime/Y7 pro  : 200k
Thay pin Huawei nova 2i  : 200k
Thay pin Huawei 3e  : 200k
Thay pin Huawei i3/ y3  : 200k
Thay pin Huawei T3-701  : 250k
Thay pin Huawei T3-10  : 250k

***** HỆ THỐNG LINH KIỆN NAM VIỆT MOBILE *****

Địa chỉ: 565 Đường 3-2, P.8, Q. 10, TP.HCM

Hotline: 0906408738 – 0935567338
Bán hàng: 0931538168 – 0937902099

iphonenamviet.vn
thayepkinhnamviet.com
linhkiennamviet.vn

Vietcombank : 0501000004669
Sacombank : 060029470513
Agribank : 1903206055597
Chủ tài khoản : Lê Tấn