THAY ÉP KÍNH OPPO / REALME GIÁ SỈ -> Nam Việt Mobile


THAY ÉP KÍNH OPPO / REALME GIÁ SỈ

GIÁ THAY CHỈ DÀNH CHO THỢ/ CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ

Thay pin : Bảo hành 12 tháng (PIN)
Thay kính : Bảo hành bọt 12 tháng
Thay cảm ứng : Bảo hành CẢM ỨNG 6 tháng
Thay màn hình : Bảo hành CẢM ỨNG 6 tháng

MODEL : Realme C3/ realme C3i/ realme 5/ Realme 5i/ Realme 6i/ Oppo A11/ A11X/ A9 2020/ A31 2020/ A8/ A5 2020

 • Thay kính : 120k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin : 250k
 • Thay Vỏ :

MODEL : Realme 3 Pro/ Realme 2 pro/ Realme X Lite

 • Thay kính : 120k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin : 250k
 • Thay Vỏ :

MODEL : Realme 5 pro/ Realme Q

 • Thay kính : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin : 250k
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Realme 6 / Realme 7

 • Thay kính : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL : Realme 6 Pro / Oppo A92s / Oppo X50

 • Thay kính : 150K
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Realme C17/ Realme 7i/ A53 /A53s /A32 / A33 – 2020

 • Thay kính : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL : Oppo A94 – 4G / A74 – 4G / Reno 4se / Realme 7 Pro / Reno 6z / Realme 8 Pro / Realme Q2 Pro / Realme 7Pro / Realme 8Pro

 • Thay kính : 400
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo A3s/ Realme C1/ Realme 2 / Oppo A5

 • Thay kính : 120k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo A5s/ A7/ A12/ Realme 3/ Realme 3i

 • Thay kính : 120k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Realme C11 / C12 / C15 / C25

 • Thay kính : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo A15 / A15s / Realme Narzo 20

 • Thay kính : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Realme A16 / A16k / A16s / A16-2021

 • Thay kính : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo A52/A72/A92 2020

 • Thay kính : 180k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo A71

 • Thay cảm ứng : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo A57- 4G / A17k / A77s / A17

 • Thay kính : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo A76 / A36

 • Thay kính : 200k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo A77

 • Thay kính : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo A83

 • Thay kính : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo  A55-4G / A54-4G ( 2021 ) / A74-4G / A94-4G / A93-5G

 • Thay kính : 200k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :   A95-4G / A96-4G / Reno 7Z-5G / Reno 6 Lite / Reno 6Lite

 • Thay kính :400K
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo A1k / Realme C2

 • Thay cảm ứng : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo F1w / A35 / A35w

 • Thay cảm ứng : 120k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo F1s / A59

 • Thay kính : 120k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo F1 Plus / R9

 • Thay kính : 300k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo A31 / A31w/ Neo 5 ( Đời củ)

 • Thay cảm : 120k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :
 • MODEL :  Oppo A33 / A33w/ Neo 7

 • Thay Cảm : 120k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo A37 / Neo 9

 • Thay cảm: 120k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo A39 / Neo 9s

 • Thay cảm : 120k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo F3

 • Thay kính : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo F3 Plus

 • Thay kính : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo F3 lite / A57

 • Thay cảm  : 120k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo F5 / A73 / A73s

 • Thay kính : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo A79 / F5 Plus

 • Thay kính : 350k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo F7 / Oppo A3

 • Thay kính : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo F9 / F9 Pro / Realme 2 Pro

 • Thay kính : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo F11 / A9

 • Thay kính : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo F11 Pro

 • Thay kính : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo R7s

 • Thay kính : 250k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo R7 Plus

 • Thay kính : 250k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo R9s

 • Thay kính : 250k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo R9 Plus

 • Thay kính : 250k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo R9s Plus

 • Thay kính : 250k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo R11

 • Thay kính : 250k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo R11s

 • Thay kính : 250k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo R15

 • Thay kính : 250k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo R17 / R17 Pro

 • Thay kính : 300k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Reno

 • Thay kính : 300k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Reno 2

 • Thay kính : 350k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Reno 2F

 • Thay kính : 250k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Reno 3/ A73 2020/ A91

 • Thay kính : 300k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Reno Z / K5 / Realme X2 / Realme XT

 • Thay kính : 300k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Reno 3 pro (Amoled )

 • Thay kính : 700k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Reno 4/ A93

 • Thay kính : 350k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Reno 4 Pro (Cong)

 • Thay kính : 1.350k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Reno 5 / Reno 6

 • Thay kính : 350k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Reno 6z

 • Thay kính :400K
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Reno 7- 4G

 • Thay kính : 450k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Reno 7Z

 • Thay kính : 450k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Reno 7 Pro 5G

 • Thay kính : 600k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Realme 9 – 4G / Realme 9 Pro plus / Reno 7SE / F21 Pro – 4G / F21 Pro – 4G / Find X5 Lite

 • Thay kính :400K
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Reno 8z

 • Thay kính :450K
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Reno 10X zoom

 • Thay kính :CALL
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Reno 8 Pro

 • Thay kính :CALL
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Realme 9i – 4G / Realme 8i

 • Thay kính : 250k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Realme 8

 • Thay kính :450K
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Realme C20 / C21 / C11 – 2021 / C15 – 2021

 • Thay kính : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Realme C21y / C25y 2021

 • Thay kính : 150k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo  Realme C30/ realme C30s / realme C33/ realme C30F/ Nazor 50i Prime

 • Thay kính : 200k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Find X

 • Thay kính : 1.400k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

MODEL :  Oppo Find X2

 • Thay kính : 2.300k
 • Thay màn : CALL
 • Thay Pin :
 • Thay Vỏ :

 

***** HỆ THỐNG LINH KIỆN NAM VIỆT MOBILE *****

Địa chỉ: 565 Đường 3-2, P.8, Q. 10, TP.HCM

Hotline: 0906408738 – 0935567338
Bán hàng: 0931538168 – 0937902099

iphonenamviet.vn
thayepkinhnamviet.com
linhkiennamviet.vn

Vietcombank : 0501000004669
Sacombank : 060029470513
Agribank : 1903206055597
Chủ tài khoản : Lê Tấn Đạo.

Nam Việt cam kết chắc chắn với khách hàng : 

 • Chỉ thay màn hình mặt kính zin chính hãng được nhâp khẩu từ nhà sản xuất
 • Thay lấy ngay. Thời gian chờ khoảng 30-45 phút
 • Bảo quản máy cẩn thận, có trách nhiệm
 • Khách hàng xem trực tiếp nhân viên làm việc
 • Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp
 • Bảo hành linh kiện thời gian dài

Tác hại của linh kiện nhái kém chất lượng

 • Ảnh hưởng trực tiếp tuổi thọ của máy.
 • Linh kiện kém chất lượng dễ gây cháy nổ, ảnh hưởng đến tính mạng của người dùng.
 • Ảnh hưởng đến các linh kiện khác trong máy.

 -Giá call zalo:0906408738 mr kiệt hổ trợ kỷ thuật.

 -khách lẻ vui lòng cộng thêm công tháo ráp.

GIÁ THAY KÍNH OPPO .TẠI NAM VIET MOBILE