thay mặt kính , thay màn hình samsung galaxy j7 pro giá sỉ rẻ bảo hành dài lâu -> Nam Việt Mobile


chuyên thay màn hình , ép kính samsung galaxy đủ các model đặc biệt j7 PRO  giá RẺ – UY TÍN – CHẤT LƯỢNG

  • linh kiện cam kết chính hãng samsung
  • làm chờ lấy ngay
  • công nghệ ép kính hiện đại

Giá call: 0906408738 mr Kiệt hỗ trợ kỹ thuật.

khách lẻ vui lòng cộng thêm công tháo ráp.

 

 

 

 

GIÁ THAY KÍNH SAMSUNG TẠI NAM VIET

➡Galaxy Z2 mới : 350 vnd  màn hình  bộ call
➡Galaxy win i8552 : 200 vnd  màn hình  bộ 400k
➡Galaxy inches 9152 : 350 vnd màn hình  bộ 850k
➡Galaxy inches 9200 : 350 vnd màn hình  bộ 900k
➡Galaxy inches 9205 : 350 vnd màn hình n bộ 950k
➡Galaxy dous 8262/8260 cảm ứng : 250 vnd màn hình  bộ 700k
➡Galaxy trend 7560/7562 cảm ứng : 200 vnd màn hình  bộ 550k
➡Galaxy trend plus 7580 : 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Grand 2 G7102 : 300 vnd màn hình  bộ 750k
➡Galaxy Grand 1 9082 : 300 vnd màn hình  bộ 750k
➡Galaxy premier 9260 : 350 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy premier 9250 kinh: 400 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy core plus G350 : 250 vnd màn hình  bộ 900k
➡Galaxy core plus G355 : 300 vnd màn hình  bộ 650k
➡Galaxy G530 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 700k
➡Galaxy G531 kính : 250 vnd màn hình  bộ 600k
➡Galaxy V G313 cảm ứng : 250 vnd màn hình  bộ 550k
➡Galaxy G360 cảm ứng: 250 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy G361 cảm ứng : 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy 6.3 inck 9200/9205 : 400 vnd màn hình  bộ 950k
➡Galaxy 6.3 inck i527 : 400 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy E210 kính: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy E110s  kính : 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy I727  kính: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy I777  kính : 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy I9020 :400 vnd màn hình  bộ 850k
➡Galaxy T959: 200 vnd màn hình  bộ 850k
➡Galaxy i897: 200 vnd màn hình  bộ 850k
➡Galaxy 9070: 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy i997: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy i989: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S1 i9100/ M110s kính: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S1 ép cảm ứng: 300k ép màn hình +50k 
➡Galaxy S2 i9100/M250s kính : 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S2 ép cảm ứng: 300k ép màn hình +50k 
➡Galaxy S3 i9300/ 9301/ 9300t kính: 200 vnd màn hình  bộ 1000k
➡Galaxy S3 t999/ i747/ r513 kính: 200 vnd màn hình  bộ 1000k
➡Galaxy S3 hồng kính: 200 vnd màn hình  bộ 1000k
➡Galaxy S3 mini i8190 kính: 200 vnd màn hình  bộ 1000k
➡Galaxy S3 ép cảm ứng: 300k ép màn hình +50k 
➡Galaxy S4 i9500/i9502/i9505  kính : 200 vnd màn hình  bộ 1400k
➡Galaxy S4 i317/ M919/ E330 kính: 200 vnd màn hình  bộ 1400k
➡ Galaxy S4 xanh dương đỏ kính: 200 vnd màn hình  bộ 1400k
➡Galaxy S4 mini i9190 kính: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S4 ép cảm ứng: 350k ép màn hình +50k 
➡Galaxy S5 đen trắng kính zin: 250 vnd màn hình  bộ 2200k
➡Galaxy S5 glod kính lk  : 250 vnd màn hình  bộ 2200k
➡Galaxy S5 glod kính zin  : 300 vnd màn hình  bộ 2200k
➡Galaxy S5 Mini kính: 250 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S5 Active kính : 400 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S5 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k 
➡Galaxy S6 kính zin: 300 vnd màn hình  bộ zin ép kính 2900k
➡Galaxy S6  edge kính: 800 vnd màn hình  zin ép kính 3750k
➡Galaxy S6  edge plus : 1000 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S6 ép cảm ứng: 450k 
➡Galaxy S7 kính: 400 vnd màn hình bộ 2800k
➡Galaxy S7  edge kính: 800 vnd màn zin ép kính 3650k 
➡Galaxy S7  edge kính: 800 vnd màn hình bộ zin new 4200k 
➡Galaxy S7 ép cảm ứng: 500k 
➡Galaxy S8 kính: 1000 vnd màn hình bộ zin new 4000k 
➡Galaxy S8 plus kính: 1500 vnd màn hình bộ zin new 4300k 
➡Galaxy A3  trắng đen kính : 200 vnd màn hình  bộ 1600k
➡Galaxy A3  hồng bạc kính : 200 vnd màn hình  bộ 1600k
➡Galaxy A3-2016 kính : 250 vnd màn hình  bộ 1700k
➡Galaxy A3-2017 kính : 350 vnd màn hình  bộ 1700k
➡Galaxy A3 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k
➡Galaxy A5 trắng xanh glod kính : 200 vnd màn hình  bộ 2000k
➡Galaxy A5 (A510 / 2016)kính : 300 vnd màn hình  bộ 2600k
➡Galaxy A5 (A510 / 2017)kính : 350 vnd màn hình  bộ 2700k
➡Galaxy A5 loại có lót lk  : 300 vnd màn hình  bộ 950k
➡Galaxy A5-2015 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k 
➡Galaxy A7 trắng xanh glod : 250 vnd màn hình  bộ 2250k
➡Galaxy A7 (A710) 2016 kính : 300 vnd màn hình  bộ 2900k
➡Galaxy A7 (A710) 2017 kính : 400 vnd màn hình  bộ 2450k
➡Galaxy A7 -2015 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k 
➡Galaxy A710 -2016 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k 
➡Galaxy A8 (A800) kính : 300 vnd màn hình  bộ 2900k
➡Galaxy A8 2016(A810) kính : 350 vnd màn hình  bộ 3100k
➡Galaxy A8 ép cảm ứng: 500k ép màn hình +100k 
➡Galaxy A9 (A900) kính : 250 vnd màn hình  bộ 2500k
➡Galaxy A910(a9 pro)kính : 250 vnd màn hình  bộ 2650k
➡Galaxy E5 trắng xanh glod : 200 vnd màn hình  bộ 1850k
➡Galaxy E5 loại có lót lk : 300 vnd màn hình  bộ 1000k
➡Galaxy E5 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k 
➡Galaxy E7 trắng xanh glod : 200 vnd màn hình  bộ 1950k
➡Galaxy E7 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k
➡Galaxy J cam ung: 600 vnd màn hình  bộ 2000k
➡Galaxy J1/J120 (2016)kính: 200 vnd màn hình  bộ  1200k
➡Galaxy J1 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k 
➡Galaxy J2/j200(2016)  kính : 200 vnd màn hình  bộ 1300k
➡Galaxy J2 prime cảm ứng : 250 vnd màn hình  bộ 750k
➡Galaxy J2 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k 
➡Galaxy J3/j320 kính : 200 vnd màn hình  bộ 1400k
➡Galaxy J3/j320 loại có lót: 300 vnd màn hình  bộ 750k
➡Galaxy J3 pro: 250 vnd màn hình  bộ 750k
➡Galaxy J3 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k 
➡Galaxy J5 kính: 200 vnd màn hình  bộ 1500k
➡Galaxy J5 loại có lót lk  : 300 vnd màn hình  bộ 750k
➡Galaxy j510(2016) kính: 200 vnd màn hình  bộ zin 1700k
➡Galaxy J510 loại có lót lk : 300 vnd màn hình  bộ lk 900k
➡Galaxy J5 prime  kính: 250 vnd màn hình  bộ 1200k
➡Galaxy J5 pro  kính: 250 vnd màn hình  bộ 1200k
➡Galaxy J5 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k 
➡Galaxy J7 –2015 kính: 200 vnd màn hình  bộ zin 2000k
➡Galaxy J7 –2015 loại có lót : 300 vnd màn hình  bộ lk 800k
➡Galaxy J7/j710 (2016)kính : 200 vnd màn hình  bộ zin 1600k
➡Galaxy J7/j710 (2016)loại có lót   : call màn hình  bộ lk 1000k
➡Galaxy J7/j710 prime(g610) : 250 vnd màn hình  bộ 1100k
➡Galaxy J7 pro : 300 vnd màn hình  bộ 1100k
➡Galaxy J7 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k
➡Galaxy J7 prime ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k
➡Galaxy J8 kính : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy J8 ép cảm ứng: 600k ép màn hình +100k 
➡Galaxy one 2 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 650k
➡Galaxy one 5 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 750k
➡Galaxy one 7 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 850k
Galaxy Note 1
➡Note 1 N7000/E160s/E160L : 200 vnd màn hình  bộ 1200k
➡Note 1 E160k/ i9220 : 200 vnd màn hình  bộ 1200k
➡Note 1 hồng xám : 200 vnd màn hình  bộ 1200k
➡Note 1 hồng xám kính zin : 250 vnd màn hình  bộ 1200k
➡ Note 1 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k
➡Note 2 N7100/N7102/E250s : 200 vnd màn hình  bộ 1750k
➡Note 2 n7105/ t889/ i605/ l900 : 200 vnd màn hình  bộ 1750k
➡Note 2 hồng`xám kính zin: 200 vnd màn hình  bộ 1750k
➡ Note 2 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k
Galaxy Note 3
➡Note 3 N9000/N900/N9005 : 250 vnd màn hình  bộ 2200k
➡Note 3 neo N750/N7500/N7502 : 250 vnd màn hình  bộ 2200k
➡Note 3 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k 
➡Note 4 trắng đen : 250 vnd màn hình  bộcall
➡Note 4 hồng,glod : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Note 4 edge : 600 vnd màn hình  bộ call
➡Note 4 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k
➡Note 5 : 300 vnd màn hình bộ 3500k
➡Note 5 kính zin: 400 vnd màn hình bộ 3500k
➡Note 5 ép cảm ứng: 550k ép màn hình +100k
➡Galaxy tap1 p7500/p7510/p7100 : 550 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy tap1 p7300/ p7310 : 550 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 2
➡Galaxy tap 2 p1000/i987/i800/t849/m180s : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy tap 2 p3100/p310/p3110/p3113 : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy tap 2 p5100/p5110/p5115 : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy tap 2 P6200/P6201/P6211/SC-01E : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 3
➡Galaxy Tab 3 p5200 N8000 cảm ứng : 400 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 3 T111/T110/T116 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 700k
➡Galaxy Tab 3 T210/T211 cảm ứng : 350 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 3 T310/T311 cảm ứng : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 4
➡Galaxy Tab 4 T231/T230 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 4 T331/T330/T335 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 4 T321/T320/T325 cảm ứng : 350 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 4 T530/T531 (10.1)cảm ứng : 350 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab P608 : 800 vnd màn hình  bộ 2800k
➡Galaxy Tab 3 P600/P601 : 850 vnd màn hình  bộ 3000k
➡Galaxy Tab A P555,T555 lk: 500 vnd màn hình n bộ 2000k
➡Galaxy Tab A P555,T555 zin: 600 vnd màn hình n bộ 2000k
➡Galaxy Tab A T355/P355 : 450 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab A T550 : 500 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab A T585 : 1000 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab A T285 : 400 vnd màn hình  bộ 1200k
➡Galaxy Tab E T561 : 450 vnd màn hình  bộ 1400k
➡Galaxy Tab Pro 12.2 T900,T905 : 1400 vnd
➡Galaxy Tab Note pro 12.2 P900,P901,P905 : call
➡Galaxy Tab N8000 : 450 vnd
➡Galaxy Tab N5100 cảm ứng (note 8) : 400 vnd màn hình  bộ 1600k
➡Galaxy Tab S T700/T705/T805 : 900 vnd màn hình  bộ 3600k
➡Galaxy Tab S T805 : 900 vnd màn hình  bộ 3400k
➡Galaxy Tab A T715  : 700 vnd màn hình  bộ 2600k
➡Galaxy Tab A T815  : 800 vnd màn hình  bộ 3300k

 

***** HỆ THỐNG LINH KIỆN NAM VIỆT MOBILE *****

Địa chỉ: 565 Đường 3-2, P.8, Q. 10, TP.HCM

Hotline: 0906408738 – 0935567338
Bán hàng: 0931538168 – 0937902099

iphonenamviet.vn
thayepkinhnamviet.com
linhkiennamviet.vn